OT Network Trendleri – 2022

Operasyonel Teknoloji (OT) Network’ alanında birçok alan mevcut ve süreç iyileştirmeleri kesinlikle firmaların gerçeklerine göre optimize edilmesi gerekiyor.

Son yıllardaki OT tarafında çalışma alanları;

Endüstriyel İnternet of Things (IIoT): İşletmeler, OT ekipmanlarının birbirine bağlanması için IIoT teknolojisini kullanarak veri toplama ve analiz etme işlemlerinde daha fazla yatırım yapmaktadır. Bu sayede, üretim süreçleri daha fazla optimize edilebilmekte ve daha verimli hale getirilmektedir.

Siber güvenlik: OT sistemleri, siber saldırıların hedefi haline gelmektedir. Bu nedenle, işletmeler OT ağlarındaki siber güvenlik önlemlerine daha fazla yatırım yapmaktadır. Özellikle, endüstriyel kontrol sistemleri (ICS) için daha gelişmiş güvenlik teknolojileri ve stratejileri uygulanmaktadır.

Yapay Zeka (AI): OT sistemlerindeki verilerin toplanması ve analizi için yapay zeka teknolojileri kullanılmaktadır. Özellikle, makine öğrenmesi ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojileri, OT sistemlerindeki verilerin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde işlenmesine yardımcı olmaktadır.

Bulut Bilişim: OT sistemleri için bulut bilişim hizmetlerinin kullanımı artmaktadır. Bu sayede, işletmeler OT verilerini depolama ve işleme için daha uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir çözüm elde edebilmektedir.

Endüstriyel Robotik: Endüstriyel robotik sistemlerin kullanımı artarken, işletmeler üretim süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmeye çalışmaktadır. Özellikle, işletmeler, insanlarla işbirliği yapabilen “kolaboratif robotik” teknolojilerine daha fazla yatırım yapmaktadır.

Geniş bir alan olduğu için her alanda bir çözüm ortağı ile çalışmanız gerekebilir.

OT Network’ü Dizayn Kriterleri

Operasyonel Teknoloji (OT) sistemleri, endüstriyel işletmelerde üretim süreçlerinin kontrolünü sağlayan, otomasyon cihazlarını, programlanabilir mantık denetleyicilerini (PLC), sensörleri, veri toplama sistemlerini ve diğer endüstriyel ekipmanları içeren bir dizi teknolojiyi ifade eder. Bu sistemler, verimliliği artırmak, iş süreçlerini optimize etmek ve üretim hatalarını en aza indirmek için tasarlanmıştır. OT sistemleri, yüksek hassasiyet ve düşük toleranslı uygulamalar gerektiren üretim işlemlerinde kullanıldığından, doğru bir şekilde tasarlanması ve uygulanması kritik önem taşır. OT sistemi tasarımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörler genel anlamda şunlardır:

Listelemeye başlamadan önce her kuruluşun ve her sürecin kendi hikayesi gereksinimleri ve şartları olduğunu hatırlatalım. Tasarım sürecinde tambir işbirliği gerektirir.🤝🚀

 1. Güvenlik: OT sistemlerinin tasarımı, cihazların, ağların ve verilerin güvenliği açısından öncelikli olarak ele alınmalıdır. Bu, özel olarak tasarlanmış güvenlik önlemlerinin yanı sıra, düzenli güvenlik testleri ve izleme işlemlerini de içerir.
 2. Performans: OT sistemleri, yüksek hassasiyetli ve düşük toleranslı uygulamalar gerektiren üretim işlemlerinde kullanıldığından, yüksek performanslı olması gerekmektedir. Performansın ölçülmesi ve iyileştirilmesi için özel bir tasarım ve test süreci gereklidir.
 3. Yedeklilik: OT sistemleri, sürekli ve kesintisiz çalışma gerektiren endüstriyel işletmelerde kullanıldığından, yedeklilik çok önemlidir. Sistem tasarımında, anahtar bileşenlerin çiftleştirilmesi, yedek parça stoklarının yönetimi ve acil durumlarda hızlı müdahale için planlar oluşturulması gereklidir.
 4. Uyumluluk: OT sistemleri, birden çok cihaz ve sistemle çalıştığından, uyumluluk öncelikli bir tasarım faktörüdür. Sistemler, çeşitli cihazlar ve ağlar arasında sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilmeli ve verimli bir şekilde çalışabilmelidir.
 5. Ölçeklenebilirlik: OT sistemleri, üretim süreçlerindeki değişikliklere adapte olabilmelidir. Bu nedenle, sistemlerin ölçeklenebilir olması, işletmenin büyümesi ve üretim ihtiyaçlarına uyum sağlaması için önemlidir.
 6. Bakım: OT sistemleri, sürekli çalıştığından, düzenli bakım ve onarım gerektirir. Sistem tasarımında, cihazların bakımı için kolay erişim sağlanmalı ve sistemlerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı yapılması için bir plan oluşturulmalıdır.
 7. Verimlilik: OT sistemleri, üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması için tasarlanmıştır. Bu nedenle, sistem tasarımı sırasında, verimliliği artıracak özelliklerin eklenmesi ve tasarımların bu hedefe uygun olması gereklidir.
 8. Esneklik: OT sistemleri, üretim süreçlerindeki değişikliklere adapte olabilmelidir. Bu nedenle, sistem tasarımı sırasında, esnekliği artırmak için modüler tasarımların kullanılması ve farklı bileşenlerin kolayca değiştirilebilir olması gibi faktörlere dikkat edilmesi gereklidir.
 9. Veri toplama ve analizi: OT sistemleri, çeşitli veri toplama cihazları kullanarak işletmelerin üretim süreçlerindeki verileri toplar. Bu veriler, işletmelerin üretim süreçlerini optimize etmek için kullanılabilir. Bu nedenle, sistem tasarımı sırasında, veri toplama ve analizi için uygun araçların kullanılması gereklidir.
 10. İşbirliği: OT sistemleri, birden çok cihaz ve sistemle çalıştığından, işbirliği öncelikli bir tasarım faktörüdür. Sistemlerin farklı cihazlar ve sistemlerle uyumlu olması ve sorunsuz bir şekilde iletişim kurması için özel bir tasarım gereklidir.
 11. Bu faktörlerin hepsi, doğru bir şekilde tasarlanmış ve uygulanmış bir OT sistemi için önemlidir. Tasarım aşamasında bu faktörler göz önünde bulundurulmalı ve sistemlerin gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.
5 Madde ile OT Ağı & BT Ağı Farkı

OT (Operasyonel Teknoloji) ve BT (Bilişim Teknolojisi) arasında önemli farklılıklar vardır. İşlevsel amaçlarından kaynaklanan bu farklılıkları 5 maddede açıklayacak olursak:

 1. Farklı Uygulama Alanları: OT network’ü, endüstriyel kontrol sistemleri ve diğer üretim sistemlerinin birbirleriyle ve diğer ağlarla bağlantı kurmasını sağlayan bir tür bilgisayar network’üdür. BT network’ü ise, ofis ortamlarında kullanılan geleneksel bilgisayar ağlarıdır. BT network’ü genellikle ofis içi işlemler için kullanılır.
 2. Farklı Cihazlar: OT network’ü, endüstriyel cihazlarla iletişim kurmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu cihazlar arasında PLC (Programmable Logic Controller), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), HMI (Human Machine Interface), DCS (Distributed Control System) gibi endüstriyel kontrol sistemleri, motor sürücüleri, sensörler, aktüatörler, robotlar, endüstriyel kameralar, işlem bilgisayarları ve endüstriyel yazıcılar gibi birçok cihaz bulunur. BT network’ü ise, masaüstü bilgisayarlar, sunucular, yazıcılar ve diğer cihazlar arasında iletişim kurulmasını sağlar.
 3. Farklı Veri İletişim Standartları: BT network’ü, açık standartlara dayalıdır ve TCP/IP protokolüne dayalıdır. OT network’ü ise, spesifik protokoller ve standartlar kullanır. OT network’ü, endüstriyel cihazların güvenliği, dayanıklılığı ve çalışma koşulları gibi özel gereksinimlere uyarlanmıştır. Bu nedenle, OT network’ü, BT network’üne göre daha sıkı bir güvenlik ve yönetim politikasına sahiptir.
 4. Farklı Güvenlik Gereksinimleri: BT network’ü, bilgisayar sistemleri ve internet üzerinden yapılan işlemlerde sıkı bir güvenlik politikası gerektirir. OT network’ü ise, endüstriyel cihazların ve üretim süreçlerinin güvenliğini sağlamak için daha sıkı bir güvenlik politikası gerektirir. OT network’ü, endüstriyel cihazların işlevlerini bozabilecek siber saldırılardan korunmak için özel koruma gerektirir.
 5. Farklı Yönetim Politikaları: BT network’ü, genellikle merkezi bir yönetim sistemine sahiptir. BT yönetimi, merkezi sunucular ve uzaktan yönetim araçları kullanarak ağın yönetimini sağlar. OT network’ü ise, genellikle dağıtı
OT (Operasyonel Teknoloji) Network’ü Nedir

OT (Operasyonel Teknoloji) network’ü, üretim tesislerindeki endüstriyel kontrol sistemleri, makine ve cihazların birbirleriyle ve diğer ağlarla iletişim kurmasını sağlayan bir tür bilgisayar network’üdür. OT network’ü, üretim süreçlerinin kontrol edilmesi ve yönetilmesi için kullanılan cihazlar arasında haberleşme ve veri paylaşımını sağlar. Bu sayede üretim verimliliği artar ve işletmenin sürekliliği sağlanır.

OT network’ü, endüstriyel cihazlarla iletişim kurmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu cihazlar arasında PLC (Programmable Logic Controller), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), HMI (Human Machine Interface), DCS (Distributed Control System) gibi endüstriyel kontrol sistemleri, motor sürücüleri, sensörler, aktüatörler, robotlar, endüstriyel kameralar, işlem bilgisayarları ve endüstriyel yazıcılar gibi birçok cihaz bulunur.

OT network’ü, geleneksel BT (Bilgi Teknolojileri) network’ünden farklı olarak özel bir yapıya sahiptir. BT network’ü genellikle açık standartlara dayanırken, OT network’ü spesifik protokoller ve standartlar kullanır. OT network’ü, endüstriyel cihazların güvenliği, dayanıklılığı ve çalışma koşulları gibi özel gereksinimlere uyarlanmıştır. Bu nedenle, OT network’ü, BT network’üne göre daha sıkı bir güvenlik ve yönetim politikasına sahiptir.

OT network’ü, üretim verimliliğinin artırılması ve işletmenin sürekliliğinin sağlanması için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, OT network’ünün güvenliği ve yönetimi çok önemlidir. OT network’ü, endüstriyel kontrol sistemlerinin ve üretim süreçlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar ve üretimdeki herhangi bir sorunun erken tespit edilmesine yardımcı olur. Bu da üretim süreçlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.