OT Network’ü Dizayn Kriterleri

Operasyonel Teknoloji (OT) sistemleri, endüstriyel işletmelerde üretim süreçlerinin kontrolünü sağlayan, otomasyon cihazlarını, programlanabilir mantık denetleyicilerini (PLC), sensörleri, veri toplama sistemlerini ve diğer endüstriyel ekipmanları içeren bir dizi teknolojiyi ifade eder. Bu sistemler, verimliliği artırmak, iş süreçlerini optimize etmek ve üretim hatalarını en aza indirmek için tasarlanmıştır. OT sistemleri, yüksek hassasiyet ve düşük toleranslı uygulamalar gerektiren üretim işlemlerinde kullanıldığından, doğru bir şekilde tasarlanması ve uygulanması kritik önem taşır. OT sistemi tasarımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörler genel anlamda şunlardır:

Listelemeye başlamadan önce her kuruluşun ve her sürecin kendi hikayesi gereksinimleri ve şartları olduğunu hatırlatalım. Tasarım sürecinde tambir işbirliği gerektirir.🤝🚀

 1. Güvenlik: OT sistemlerinin tasarımı, cihazların, ağların ve verilerin güvenliği açısından öncelikli olarak ele alınmalıdır. Bu, özel olarak tasarlanmış güvenlik önlemlerinin yanı sıra, düzenli güvenlik testleri ve izleme işlemlerini de içerir.
 2. Performans: OT sistemleri, yüksek hassasiyetli ve düşük toleranslı uygulamalar gerektiren üretim işlemlerinde kullanıldığından, yüksek performanslı olması gerekmektedir. Performansın ölçülmesi ve iyileştirilmesi için özel bir tasarım ve test süreci gereklidir.
 3. Yedeklilik: OT sistemleri, sürekli ve kesintisiz çalışma gerektiren endüstriyel işletmelerde kullanıldığından, yedeklilik çok önemlidir. Sistem tasarımında, anahtar bileşenlerin çiftleştirilmesi, yedek parça stoklarının yönetimi ve acil durumlarda hızlı müdahale için planlar oluşturulması gereklidir.
 4. Uyumluluk: OT sistemleri, birden çok cihaz ve sistemle çalıştığından, uyumluluk öncelikli bir tasarım faktörüdür. Sistemler, çeşitli cihazlar ve ağlar arasında sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilmeli ve verimli bir şekilde çalışabilmelidir.
 5. Ölçeklenebilirlik: OT sistemleri, üretim süreçlerindeki değişikliklere adapte olabilmelidir. Bu nedenle, sistemlerin ölçeklenebilir olması, işletmenin büyümesi ve üretim ihtiyaçlarına uyum sağlaması için önemlidir.
 6. Bakım: OT sistemleri, sürekli çalıştığından, düzenli bakım ve onarım gerektirir. Sistem tasarımında, cihazların bakımı için kolay erişim sağlanmalı ve sistemlerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı yapılması için bir plan oluşturulmalıdır.
 7. Verimlilik: OT sistemleri, üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması için tasarlanmıştır. Bu nedenle, sistem tasarımı sırasında, verimliliği artıracak özelliklerin eklenmesi ve tasarımların bu hedefe uygun olması gereklidir.
 8. Esneklik: OT sistemleri, üretim süreçlerindeki değişikliklere adapte olabilmelidir. Bu nedenle, sistem tasarımı sırasında, esnekliği artırmak için modüler tasarımların kullanılması ve farklı bileşenlerin kolayca değiştirilebilir olması gibi faktörlere dikkat edilmesi gereklidir.
 9. Veri toplama ve analizi: OT sistemleri, çeşitli veri toplama cihazları kullanarak işletmelerin üretim süreçlerindeki verileri toplar. Bu veriler, işletmelerin üretim süreçlerini optimize etmek için kullanılabilir. Bu nedenle, sistem tasarımı sırasında, veri toplama ve analizi için uygun araçların kullanılması gereklidir.
 10. İşbirliği: OT sistemleri, birden çok cihaz ve sistemle çalıştığından, işbirliği öncelikli bir tasarım faktörüdür. Sistemlerin farklı cihazlar ve sistemlerle uyumlu olması ve sorunsuz bir şekilde iletişim kurması için özel bir tasarım gereklidir.
 11. Bu faktörlerin hepsi, doğru bir şekilde tasarlanmış ve uygulanmış bir OT sistemi için önemlidir. Tasarım aşamasında bu faktörler göz önünde bulundurulmalı ve sistemlerin gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.