5 Madde ile OT Ağı & BT Ağı Farkı

OT (Operasyonel Teknoloji) ve BT (Bilişim Teknolojisi) arasında önemli farklılıklar vardır. İşlevsel amaçlarından kaynaklanan bu farklılıkları 5 maddede açıklayacak olursak:

  1. Farklı Uygulama Alanları: OT network’ü, endüstriyel kontrol sistemleri ve diğer üretim sistemlerinin birbirleriyle ve diğer ağlarla bağlantı kurmasını sağlayan bir tür bilgisayar network’üdür. BT network’ü ise, ofis ortamlarında kullanılan geleneksel bilgisayar ağlarıdır. BT network’ü genellikle ofis içi işlemler için kullanılır.
  2. Farklı Cihazlar: OT network’ü, endüstriyel cihazlarla iletişim kurmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu cihazlar arasında PLC (Programmable Logic Controller), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), HMI (Human Machine Interface), DCS (Distributed Control System) gibi endüstriyel kontrol sistemleri, motor sürücüleri, sensörler, aktüatörler, robotlar, endüstriyel kameralar, işlem bilgisayarları ve endüstriyel yazıcılar gibi birçok cihaz bulunur. BT network’ü ise, masaüstü bilgisayarlar, sunucular, yazıcılar ve diğer cihazlar arasında iletişim kurulmasını sağlar.
  3. Farklı Veri İletişim Standartları: BT network’ü, açık standartlara dayalıdır ve TCP/IP protokolüne dayalıdır. OT network’ü ise, spesifik protokoller ve standartlar kullanır. OT network’ü, endüstriyel cihazların güvenliği, dayanıklılığı ve çalışma koşulları gibi özel gereksinimlere uyarlanmıştır. Bu nedenle, OT network’ü, BT network’üne göre daha sıkı bir güvenlik ve yönetim politikasına sahiptir.
  4. Farklı Güvenlik Gereksinimleri: BT network’ü, bilgisayar sistemleri ve internet üzerinden yapılan işlemlerde sıkı bir güvenlik politikası gerektirir. OT network’ü ise, endüstriyel cihazların ve üretim süreçlerinin güvenliğini sağlamak için daha sıkı bir güvenlik politikası gerektirir. OT network’ü, endüstriyel cihazların işlevlerini bozabilecek siber saldırılardan korunmak için özel koruma gerektirir.
  5. Farklı Yönetim Politikaları: BT network’ü, genellikle merkezi bir yönetim sistemine sahiptir. BT yönetimi, merkezi sunucular ve uzaktan yönetim araçları kullanarak ağın yönetimini sağlar. OT network’ü ise, genellikle dağıtı
OT (Operasyonel Teknoloji) Network’ü Nedir

OT (Operasyonel Teknoloji) network’ü, üretim tesislerindeki endüstriyel kontrol sistemleri, makine ve cihazların birbirleriyle ve diğer ağlarla iletişim kurmasını sağlayan bir tür bilgisayar network’üdür. OT network’ü, üretim süreçlerinin kontrol edilmesi ve yönetilmesi için kullanılan cihazlar arasında haberleşme ve veri paylaşımını sağlar. Bu sayede üretim verimliliği artar ve işletmenin sürekliliği sağlanır.

OT network’ü, endüstriyel cihazlarla iletişim kurmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu cihazlar arasında PLC (Programmable Logic Controller), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), HMI (Human Machine Interface), DCS (Distributed Control System) gibi endüstriyel kontrol sistemleri, motor sürücüleri, sensörler, aktüatörler, robotlar, endüstriyel kameralar, işlem bilgisayarları ve endüstriyel yazıcılar gibi birçok cihaz bulunur.

OT network’ü, geleneksel BT (Bilgi Teknolojileri) network’ünden farklı olarak özel bir yapıya sahiptir. BT network’ü genellikle açık standartlara dayanırken, OT network’ü spesifik protokoller ve standartlar kullanır. OT network’ü, endüstriyel cihazların güvenliği, dayanıklılığı ve çalışma koşulları gibi özel gereksinimlere uyarlanmıştır. Bu nedenle, OT network’ü, BT network’üne göre daha sıkı bir güvenlik ve yönetim politikasına sahiptir.

OT network’ü, üretim verimliliğinin artırılması ve işletmenin sürekliliğinin sağlanması için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, OT network’ünün güvenliği ve yönetimi çok önemlidir. OT network’ü, endüstriyel kontrol sistemlerinin ve üretim süreçlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar ve üretimdeki herhangi bir sorunun erken tespit edilmesine yardımcı olur. Bu da üretim süreçlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.